ბუნ.VII.2. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი   პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების აღრიცხვა

Directions:მეცნიერული კვლევა-ძიება
Subject group:Natural Sciences
Subject:Fundamentals of Natural Science

indicators

 • იყენებს შესაბამის მასალას ან/და აღჭურვილობას და ატარებს დაგეგმილ ცდას უსაფრთხოების წესების დაცვით;
 • აწარმოებს  დაკვირვებას ან /და გაზომვებს,    აღრიცხავს მონაცემებს;
 • აკვირდება, ზომავს, იყენებს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო საშუალებებს მონაცემების სათანადო სიზუსტით  რეგისტრირებისთვის (მაგ.,  ცვლადების მნიშვნელობების აღრიცხვა ქრონოლოგიურად);
 • იყენებს სათანადო წესებს საკუთარი და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

resources

Black Sea Box
 • აიღეთ ცოტაოდენი წყალი შავი ზღვიდან. აწონეთ ელექტროსასწორზე და ნახეთ რამდენი ლიტრია. პასუხი ჩაიწერეთ. თუ ელექტროსასწორი არ გაქვთ, გამოიყენეთ საწყაო. 
 • წყალი ჩაასხით ცეცხლგამძლე ჭურჭელში და ცეცხლზე შემოდგით.
 • წყლის ადუღებასთან ერთად მარილი ჭურჭლის ფსკერზე დაილექება.
 • როცა წყალი სრულიად აორთქლდება, ჭურჭელში მხოლოდ მარილი დარჩება.
 • დალექილი მარილი აწონეთ ან აწყავით და ეცადეთ, მისი რაოდენობა განსაზღვროთ.
 • იგივე ცდა ჩაატარეთ მტკნარი წყლით და თქვენს მიერვე მომზადებული მარილწყლით.
 • იმავე ცდის ჩატარება შეგიძლიათ შავი ზღვის ორი, ერთმანეთისგან დაშორებული წერტილიდან აღებული წყლით.
 • მოსწავლეების თანდასწრებით მიღებული შედეგები ერთმანეთს შეადარეთ და იმსჯელეთ.