ბუნ.VI.7. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია დედამიწაზე სითბოსა და სინათლის განაწილებაზე მსჯელობა

Directions:დედამიწა და გარესამყარო
Subject group:Natural Sciences
Subject:Natural Sciences

indicators

  • გეგმავს და ატარებს ცდას (მაგ., გლობუსით და ფანრით) დედამიწის ზედაპირზე სინათლის არათანაბარი განაწილების სადემონსტრაციოდ; შედეგებს აკავშირებს სითბოს განაწილებასთან;
  • უკავშირებს დედამიწაზე სითბოსა და სინათლის არათანაბარ განაწილებას  სითბური სარტყლების განლაგებას;
  • ახასიათებს და ადარებს ორი კონტრასტული სითბური სარტყლის ეკოსისტემებს (მაგ., ჯუნგლები და არქტიკული უდაბნო) და მსჯელობს მათ შორის განსხვავების მიზეზებზე.

resources

Black Sea Box

მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ, მოიპოვონ მონაცემები ტემპერატურის, ნალექებისა და ქარის მიმართულების შესახებ და შეადგინონ შესაბამისი სქემები

დააკვირდნენ ტემპერატურის, ნალექებისა თუ ქარის მიმართულების  გავლენას ადამიანზე

მასალა:  პლასტმასის ბოთლი, ქსოვილი, ხის ჯოხი, თერმომეტრი, მაკრატელი,  მუდმივი მარკერი, ქაღალდი, კალამი, დანაყოფებიანი ცილინდრი (საწყაო).

თემატური სფეროები:    მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებანი, ენა, კომპიუტერული  მეცნიერებები, მეცნიერება და ტექნოლოგიები

საკვანძო სიტყვა: მეტეოროლოგია, გრაფიკი, ქარის მიმართულება, ტემპერატურა,  ნალექების მოცულობა