ბუნ.V.7. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია ობიექტების მდებარეობისა  და ურთიერთმიმართების განსაზღვრა რუკაზე

Directions:დედამიწა და გარესამყარო
Subject group:Natural Sciences
Subject:Natural Sciences

indicators

  • განსაზღვრავს ჰორიზონტის მხარეებს (ძირითადი და შუალედური) რუკასა და გეგმაზე;
  • ადგენს მისთვის ცნობილი მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტების ურთიერთმიმართებას (მაგ., კონტინენტებისა და ოკეანეების);
  • რუკაზე განსაზღვრავს მდინარეების დინების მიმართულებას, მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს; ალაგებს შენაკადებს თანმიმდევრობით, ჰორიზონტის მხარეების მიხედვით (მაგ., აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ);
  • გამოარჩევს რუკაზე იმ გეოგრაფიულ ობიექტებს (მაგ., შავი ზღვა, კასპიის ზღვა, კავკასიონი), რომლებიც უადვილებს საქართველოს ადგილმდებარეობის განსაზღვრას;
  • რუკის დახმარებით განსაზღვრავს ექსკურსიაზე  დასათვალიერებელი ობიექტების მდებარეობასა და ურთიერთმიმართებას (მაგ., მცხეთა მდებარეობს მდინარეების, არაგვისა და მტკვრის, შესართავთან).

resources

Black Sea Box