ბუნ.V.10. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია ბუნებაში უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა

Directions:ადამიანი და გარემო
Subject group:Natural Sciences
Subject:Natural Sciences

indicators

  • ამოიცნობს ბუნებაში გადაადგილებისას  რისკის შემცველ ადგილებს (მაგ.,  გაუკვალავი მაღალი ბალახი, ნაშალი ფერდი, ხევის პირი, მდინარის გამორეცხილი კალაპოტი) და არჩევს უსაფრთხო მარშრუტს;
  • განარჩევს   სასმელად ვარგის წყალს ბუნებაში;
  • მსჯელობს მისთვის უცნობი მცენარისა და სოკოს გამოყენების შესაძლო შედეგებზე;
  • არჩევს ბუნებაში გასვლისთვის შესაფერის ტანსაცმელს,  აღჭურვილობას და საკვებს.

resources