ბუნ.IV.11. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია  გარემოზე ზრუნვის ელემენტარული წესების  დაცვა

Directions:ადამიანი და გარემო
Subject group:Natural Sciences
Subject:Natural Sciences

indicators

  • აგროვებს მონაცემებს განსხვავებული წყაროებიდან (მაგ., ფოტოები, ილუსტრაციები, უშუალო დაკვირვება), იკვლევს წარსულსა და აწმყოში ადამიანთა საქმიანობის გავლენას ბუნებრივ გარემოზე. შედეგებს წარმოადგენს;
  • იცავს ბუნებაში ცეცხლის მოხმარების წესებს (მაგ., კოცონისათვის ადგილის სწორად შერჩევა და ჩაქრობა);
  • იცავს ბუნებაში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების წესს.

resources