ბუნ.III.5. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია  საგნების სიმძიმისა და ზომის მიხედვით  განსხვავება

Directions:სხეულები და მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Natural Sciences

indicators

  • მანიპულირებს მარტივი ხელსაწყოებითა (სასწორი, სახაზავი) და საზომი ერთეულებით (კგ, გ;  მ, სმ), წარმოადგენს მონაცემებს;
  • აჯგუფებს მის ირგვლივ არსებულ საგნებს  სიმძიმის/ზომის მიხედვით;
  • აკვირდება სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებულ სხეულებს, გამოთქვამს ვარაუდს მათი ზომებისა და სიმძიმის შესახებ, ამოწმებს გაზომვებით.

resources

Activities