ბუნ.II.7. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია  პირადი ჰიგიენის ძირითადი წესების დაცვა

Directions:ადამიანი და გარემო
Subject group:Natural Sciences
Subject:Natural Sciences

indicators

  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პირადი ჰიგიენის წესების დაცვის მნიშვნელობის შესახებ;
  • ადგენს მომდევნო დღის რეჟიმს და საუბრობს მისი შესრულების შესახებ;
  • მსჯელობს რეგულარული ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობაზე და რამდენიმე ვარჯიშს აჩვენებს თანაკლასელებს.

resources