ბუნ.I.6. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია ლოკალური გარემოს აღწერა

Directions:დედამიწა და გარესამყარო
Subject group:Natural Sciences
Subject:Natural Sciences

indicators

  • აგროვებს ბუნებრივ სხეულებს (მაგ., ქვები, გირჩები, ნაყოფები), აჯგუფებს მათ თვალსაჩინო ნიშნის მიხედვით (ფერი, ფორმა, ზომა, სიმძიმე ან სიმაგრე) და აღწერს მათ;
  • აკვირდება და აღწერს   მის გარშემო არსებულ ობიექტებს;
  • დაკვირვების საფუძველზე აღწერს ლოკალურ გარემოს და ქმნის ნახატებს.

 

resources