არჩ.ს.გ.X/XI/XII.9. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე ეცნობა თეატრალურ და კინოხელოვნებას.

Directions:ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Elective Courses
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • იკვლევს სახვითი ხელოვნების როლს თეატრალურ და კინო­ხელოვ­ნებაში;
  • აგროვებს ინფორმაციას ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე და მსჯელობს მის თავისთავადობაზე;
  • აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო პერიოდის და ქვეყნის კინოხელოვნებაზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
  • ირჩევს კინოს ან თეატრის გამოჩენილ მოღვაწეებს (მსახიობი, რეჟისორი, მხატვარი) აგროვებს ინფორმაციას და აცნობს თანაკლასელებს.

resources