არჩ.ს.გ.X/XI/XII.8. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე    იკვლევს   ქართულ  ხელოვნებას  და  ხელოვნების  მოღვაწეების შემოქმედებას.

Directions:ხელოვნების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Elective Courses
Subject:Fine and Applied Arts

indicators

  • მსჯელობს ქართული კულტურის თავისთავადობაზე სხვადასხვა დარგის ნიმუშების კონკრეტულ  მაგალითზე;
  • აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ისტორიული პერიოდის ქართული ხელოვნების ძეგლებზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
  • განიხილავს რამდენიმე ცნობილი ქართველი მხატვარის, მოქანდაკის  ნამუშევრებს.

resources