არჩ.მეწ.X.XI.XII. 10. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

Directions:თავისუფალი ეკონომიკა და საბაზრო ურთიერთობები
Subject group:Elective Courses
Subject:Fundamentals of Business

resources