არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.3. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია ანსამბლურობის პრინციპი დაცვა.

Directions:პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შემოქმედებითი საქმიანობა
Subject group:Elective Courses
Subject:Folklore Ensemble

indicators

  • იცავს ანსამბლში სიმღერის ერთიან მანერას;
  • მღერის ბალანსში ანსამბლთან;
  • მოსწავლე იცნობს სიმღერაში ხმათა ხალხური განაწილების პრინციპს და                                            შესრულებისას შეუძლია მისი დაცვა;
  • მისი ხმის ჭავლის სიძლიერე თანხვედრაშია ჯგუფთან;
  • ანსამბლთან ერთიანობაში ტემპსა და რიტმს უხამებს სიმღერის ჟანრსა და ხასიათს;
  • არ იბნევა მაყურებლის წინაშე და არ არღვევს ანსამბლს.

resources