არჩ.ფიზ.XI/XII.7. (EN)

Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითად პრინციპების აღწერ.

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Elective Courses
Subject:Introduction to Modern Physics

indicators

  • აღწერს ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელ ექსპერიმენტებს;
  • აყალიბებს აინშტაინის პოსტულატებს;
  • თვისებრივად და რაოდენობრივად აღწერს (გამოყვანის გარეშე) სიგრძისა და დროის ფარდობითობას;
  • მოიპოვებს ინფორმაციას ფარდობითობის სპეციალური თეორიის შექმნის შესახებ და აფასებს ამ თეორიის მნიშვნელობას თანამედროვე ფიზიკის განვითარებისათვის.

resources