არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.9. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

შეუძლია პრეზენტაცია და ინფორმაციის სისტემაში განთავსება.

Directions:საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები
Subject group:Elective Courses
Subject:Monitoring Natural Monuments

indicators

  • ახდენს მოპოვებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას;
  • წარმოადგენს პრეზენტაციას მისთვის ხელმისაწვდომი საშუალებებით;
  • ჩატარებული სამუშაოს შედეგებს ათავსებს მონაცემთა ერთიან ბაზაში.

resources