არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.7. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

შეუძლია ფოკუს ჯგუფების შექმნა.

Directions:საველე უნარ-ჩვევები და პრაქტიკული სამუშაოები
Subject group:Elective Courses
Subject:Monitoring Natural Monuments

indicators

  • სახავს ამოცანებს და ადგენს, რა ტექნიკური საშუალებები დასჭირდება მის განსახორცილებლად;
  • იცის საჭირო ინვენტარის გამოყენების წესები;
  • აყალიბებს მიზნობრივ ფოკუს ჯგუფებს და ოპტიმალურად ანაწილებს სამუშაოს;
  • უზრუნველყოფს ფოკუს ჯგუფების ურთიერთშეთანხმებულ საქმიანობას.

resources