არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.1. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

შეიმეცნებს გეოეკოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დარგს.

Directions:გეოეკოლოგია და ბუნების დაცვა
Subject group:Elective Courses
Subject:Monitoring Natural Monuments

indicators

  • ასახელებს და ერთმანეთისგან მიჯნავს გეოგრაფიის, გეოლოგიისა და   ეკოლოგიის საკითხებს;
  • ასახელებს გეოეკოლოგიის კვლევის ობიექტებს;
  • გეოეკოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობისას იყენებს შესაბამის ტერმინოლოგიას.

resources