არჩ.ამერ.X/XI/XII.5. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

შეუძლია დაახასიათოს  ამერიკის ისტორიის გამორჩეული პიროვნებები, რომლებიც ქვეყნის მმართველობაში მონაწილეობდნენ.

Directions:სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
Subject group:Elective Courses
Subject:American Studies

indicators

  • ჩამოთვლის სხვადასხვა დროს მოღვაწე გამორჩეულ ამერიკელ ისტორიულ პირებს, განსაზღვრავს მათ როლს აშშ–ის მმართველობაში;
  • ახასიათებს   მმართველობაში მონაწილე ისტორიულ პირთა მიერ გატარებულ სახელმწიფო ღონისძიებებს  და გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მათი შედეგებზე.

resources