არჩ.ამერ.X/XI/XII.4. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლეს შეუძლია ამერიკის ისტორიის მნიშვნელოვანი მოვლენების გაანალიზება.

Directions:სახელმწიფო მმართველობა და პოლიტიკა
Subject group:Elective Courses
Subject:American Studies

indicators

  • ასახელებს  და აფასებს აშშ–ის ისტორიის საშინაო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს;
  • განმარტავს  აშშ–ის საგარეო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს.

resources