არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 6. (EN)

Grade XI , Grade XII

იცნობს საერთაშორისო სამართლის სისტემას.

Directions:სახელმწიფო და სამართალი
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • მსჯელობს საერთაშორისო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე;
  • განასხვავებს საერთაშორისო სამართლის ჩამოყალიბების ეტაპებს;
  • განასხვავებს სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებს;
  • განსაზღვრავს კონსტიტუციის არსსს და იაზრებს მის მნიშვნელობას სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის;
  • ჩამოთვლის და ახასიათებს უმთავრეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს (ევროკავშირი, გაერო, იუნისეფი, იუნესკო, წითელი ჯვარი და ნახევარმთვარე და ა.შ.); 

resources