არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 5. (EN)

Grade XI , Grade XII

განასხვავებს სამართლის დარგებს.

Directions:სახელმწიფო და სამართალი
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • განსაზღვრავს კანონისა და სამართლის არსს;
  • განასხვავებს დაწერილ კანონებს ადათისა და დაუწერელი კანონებისგან;
  • ახდენს სამართლის დარგების კლასიფიცირებას;
  • მსჯელობს კანონის მიღებისა თუ შეცვლის წესებზე; განიხილავს ადათსა თუ კანონზე საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმებს და ადარებს ერთმანეთს;

resources