არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 3. (EN)

Grade XI , Grade XII

მსჯელობს ლიბერალური დემოკრატიის პოზიტიურ მხარეებზე.

Directions:სახელმწიფო და მმართველობა
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • განმარტავს ლიბერალური დემოკრატიის არსს;
  • ადარებს ერთმანეთს დემოკრატიულ და ტოტალიტარულ სახელმწიფოებს;
  • მსჯელობს, თუ ადამიანის რომელი უფლებები ილახება ტოტალიტარიზმის პირობებში;
  • ისტორიიდან მოყავს მაგალითები ტოტალიტარიზმის პირობებში ადამიანების ან სოციალური ჯგუფების დევნის შესახებ.  

resources