არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 10. (EN)

Grade XI , Grade XII

იცნობს არჩევნების სტრუქტურას.

Directions:სახელმწიფო და მოქალაქე
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • მსჯელობს დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის არჩევნების მნიშვნელობაზე;
  • ჩამოთვლის დემოკრატიული არჩევნების მახასიათებლებს;
  • იცნობს დემოკრატიული არჩევნების პროცედურებს; ფლობს შესაბამის ცნებებსა და ტერმინებს;
  • იკვლევს არჩევნების გაყალბების თავიდან აცილების გზებს;

resources