არჩ. სახ. სამ. XI\\XII. 1. (EN)

Grade XI , Grade XII

მსჯელობს სახელმწიფოს არსსა და ტოპოლოგიაზე.

Directions:სახელმწიფო და მმართველობა
Subject group:Elective Courses
Subject:State and Law

indicators

  • განმარტავს სახელმწიფოს ცნებას; ჩამოთვლის მის ძირითად მახასიათებლებს;
  • მსჯელობს საზოგადოებისთვის სახელმწიფოს მნიშვნელობაზე;
  • ჩამოთვლის მმართველობის ფორმებს;
  • განასხვავებს სახელმწიფოებს ტერიტორიული მოწყობის პრინციპის მიხედვით;
  • განასხვავებს სახელმწიფოებს მათში არსებული რეჟიმების მიხედვით;

resources