არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 3. (EN)

Grade X , Grade XI , Grade XII

მოსწავლე ფლობს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას. 

Directions:ფოლკლორი და ლიტერატურა
Subject group:Elective Courses
Subject:Folklore and Mythology

indicators

  • ასახელებს ფოლკლორული მასალის ჩაწერის მეთოდოლოგიას / დადგენილ წესებს;
  • დამოუკიდებლად მოიპოვებს ფოლკლორულ მასალას და ჩაიწერს მას დადგენილი წესების მიხედვით;
  • ახარისხებს / აჯგუფებს მასალას ამა თუ იმ ნიშნის (მაგ., თემატიკის, მთქმელების ასაკის, სქესის, სხვ.) მიხედვით;
  • წერს ჩატარებული სამუშაოს ანგარიშს. 

resources