შრომითი საქმიანობის ელემენტარული უნარ-ჩვევები (EN)

1. კავშირი. აქტივობები ს.გ. II.2.