ნამუშევრის აუდიტორიის წინაშე წარდგენა (EN)

კავშირი: ს.გ.IV.4-2.II