მონაწილეობა ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებაში (EN)

კავშირი: ს.გ.V.4.-­4., ს.გ.V.5.-­1.,4.,5.