მედიატექსტების გაანალიზება და მულტიმედია ტექსტებზე მუშაობის უნარ-ჩვევები. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • მიზანსცენის/კადრის აღწერას წარმოსახვითი ფილმიდან;
  • პერსონაჟის  ბიოგრაფიული  და პირადი  მონაცემების  შევსებას სოციალური ქსელისთვის;
  • ლიტერატურული ტექსტისა და მისი ეკრანიზაციის შედარებას;
  • კომიქსის შექმნას ნაწარმოების მიხედვით;
  • ავტობიოგრაფიის შექმნას;
  • მედიატექსტების შექმნას (მაგ., სატელევიზიო და რადიო რეკლამისთვის - ძირითადი ტექსტის და სლოგანის, კინოფილმისთვის - ანონსის, გადაცემისთვის - პრომოს და ა.შ.);
  • ელექტრონული ტექსტების წაკითხვას;
  • ტექსტში მოძიებული ინფორმაციის გამოყენებით რადიო ან სატელევიზიო ახალი ამბებისთვის რეპორტაჟის მომზადებას;
  • სხვ.