ლიტერატურული ნაწარმოების ესთეტიკური შეფასების უნარი (EN)

აქტივობის აღწერა

  • მოსმენილთან დაკავშირებით საკუთარი ემოციებისა და შთაბეჭდილებების შესახებ  საუბარს;
  • პერსონაჟის ხასიათის, მისთვის დამახასიათებელი თვისებების შესახებ საუბარს კონკრეტული ეპიზოდის მიხედვით;
  • ლიტერატურულ დისკუსიაში მონაწილეობას, ამა თუ იმ პერსონაჟის შესახებ მოსაზრების ჩამოყალიბებას და ამ მოსაზრების ახსნას;
  • სხვ.