გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი ტექსტების წერა. (EN)

აქტივობის აღწერა

  • ყოფითი ტექსტის (ავტობიოგრაფიული სახის ანკეტის) შედგენას;
  • ნახატის წერილობით კომენტირებას;
  • ნაცნობი წიგნის ყდის/საყვარელი მულტფილმის აფიშის შექმნას/გაფორმებას;
  • ”ჩარჩო”   კონსტრუქციის  გამოყენებით  მცირე ზომის ტექსტის შედგენას;
  • სხვ.

 

 რეკომენდაციბი მასწავლებლებს

დასახული შედეგის მისაღწევად, მუშაობა უნდა წარიმართოს ყოფითი ტექსტების მოდელების  ათვისების, ტექსტის ანალიზის, ვიზუალური წიგნიერების უნარების განვითარების მიმართულებით.