დადის ექსკურსიებზე ხელოვანთა სახლ-მუზეუმებში (EN)

ტიპური აქტივობები

მოსწავლეები გეგმავენ წლის განმავლობაში მოსაწყობ ექსკურსიებს ხელოვანთა სახლ-მუზეუმებში, გაწერენ გრაფიკს და გააკრავენ კედელზე.


რესურსები

დიდი ფორმატის ქაღალდი, დაფა, მარკერი.