3. მეხსიერებით ხატვისას გამოსახავს ამა თუ იმ გარემოსთვის შესაბამის ობიექტებს და დამახასიათებელ ნიშნებს. (EN)

ტიპური აქტივობა

3. აქტივობა ოჯახური ტრადიცია

მოსწავლეები ნებისმიერი, მათ მიერ არჩეული მასალით ხატავენ ოჯახურ დღესასწაულს – მასწავლებელი შესთავაზებს მათ რამდენიმე თემას – “საშობაო საჩუქარი”, “აღდგომა”, დაბადების დღე”. ამ აქტივობის ამოცანაა, მოსწავლეებმა გაიხსენონ და დახატონ თემის შესაბამისი, რაც შეიძლება მეტი დეტალი და ობიექტი.

 

რესურსი 

3. სახატავი ფურცელი, ფანქრები, გუაში/ აკვარელი.