საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024 (პროექტი საჯარო განხილვისთვის)

 

საბაზო საფეხურის სტანდარტებში გამოყენებული ტერმინოლოგია 

 •   ტერმინოლოგიური ლექსიკონი (20.12.2017)

 

სახელმწიფო ენები 

 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი    ქართული, როგორც მეორე ენა (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი    ქართული, როგორც მეორე ენა (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)

 

მათემატიკა

 • ვორდის ფაილი    მათემატიკა (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი    მათემატიკა (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)

 

უცხოური ენები 

I უცხოური ენა

 • ვორდის ფაილი    ინგლისური ენა (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი   ნგლისური ენა (სტანდარტის დანართი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი   ინგლისური ენა (წლიური პროგრამა  - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი   ინგლისური ენა (წლიური პროგრამის დანართი - 20.12.2017)

II უცხოური ენები 

 • ვორდის ფაილი    II უცხოური ენა (სტანდარტი - 20.12.2017) 
 • ვორდის ფაილი    ფრანგული ენის გრამატიკა (სტანდარტის დანართი20.12.2017) 
 • ვორდის ფაილი    ფრანგული ენა (წლიური პროგრამა20.12.2017) 
 • ვორდის ფაილი    გერმანული ენის გრამატიკა (სტანდარტის დანართი - 20.12.2017) 
 • ვორდის ფაილი    გერმანული ენა (წლიური პროგრამა20.12.2017) 
 • ვორდის ფაილი    რუსული ენა (სტანდარტის დანართი - 20.12.2017) 
 • ვორდის ფაილი    რუსული ენა (წლიური პროგრამა20.12.2017) 

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 • ვორდის ფაილი  ისტორია (სტანდარტი - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი  ისტორია (წლიური პროგრამა - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი  გეოგრაფია (სტანდარტი - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი  გეოგრაფია (წლიური პროგრამა - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი   მოქალაქეობა (სტანდარტი - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი   მოქალაქეობა (წლიური - 20.12.2017

 

ესთეტიკური აღზრდა 

 • ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (წლიური პროგრამა20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (წლიური პროგრამა - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - მძლეოსნობა (20.12.2017) 
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - ფრენბურთი (20.12.2017) 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 • ვორდის ფაილი     ფიზიკა (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი     ფიზიკა  (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი     ბიოლოგია (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი     ბიოლოგია  (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი     ქიმია  (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი     ქიმია (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)

 

ეროვნური უმცირესობების ენები 

 • ვორდის ფაილი   ეროვნული უმცირესობების მშობლიურო ენა (სტანდარტი - 20.12.2017)