საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა 2018-2024 

 

 

საბაზო საფეხურის სტანდარტებში გამოყენებული ტერმინოლოგია 

 • ვორდის ფაილი   ტერმინოლოგიური ლექსიკონი 

 

სახელმწიფო ენები 

 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (წლიური პროგრამა)
 • ვორდის ფაილი    ქართული, როგორც მეორე ენა (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი    ქართული, როგორც მეორე ენა (წლიური პროგრამა)

 

მათემატიკა

 • ვორდის ფაილი    მათემატიკა (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი    მათემატიკა (წლიური პროგრამა)

 

უცხოური ენები 

I უცხოური ენა

 • ვორდის ფაილი    ინგლისური ენა (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი    ინგლისური ენა (წლიური პროგრამა)

II უცხოური ენები 

 • ვორდის ფაილი    II უცხოური ენა (სტანდარტი) 
 • ვორდის ფაილი    ფრანგული ენა (წლიური პროგრამა
 • ვორდის ფაილი    გერმანული ენა (წლიური პროგრამა
 • ვორდის ფაილი    რუსული ენა (წლიური პროგრამა

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 • ვორდის ფაილი  ისტორია (სტანდარტი
 • ვორდის ფაილი  ისტორია (წლიური პროგრამა
 • ვორდის ფაილი  გეოგრაფია (სტანდარტი
 • ვორდის ფაილი  გეოგრაფია (წლიური პროგრამა
 • ვორდის ფაილი   მოქალაქეობა (სტანდარტი
 • ვორდის ფაილი   მოქალაქეობა (წლიური პროგრამა) 

 

ესთეტიკური აღზრდა 

 • ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (წლიური პროგრამა)
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (წლიური პროგრამა)
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (წლიური პროგრამა) 
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - მძლეოსნობა) 
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - ფრენბურთი
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - კარატე) 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 • ვორდის ფაილი     ფიზიკა (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი     ფიზიკა  (წლიური პროგრამა)
 • ვორდის ფაილი     ბიოლოგია (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი     ბიოლოგია  (წლიური პროგრამა)
 • ვორდის ფაილი     ქიმია  (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი     ქიმია (წლიური პროგრამა)

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

 • ვორდის ფაილი     ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (სტანდარტი)
 • ვორდის ფაილი     ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (წლიური პროგრამა) 

 

ეროვნური უმცირესობების ენები 

 • ვორდის ფაილი   ეროვნული უმცირესობების მშობლიურო ენა (სტანდარტი) 
 • ვორდის ფაილი   ეროვნული უმცირესობების მშობლიურო ენა (წლიური პროგრამა) 
 • ვორდის ფაილი   მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების სტანდარტი A (სტანდარტი) 
 • ვორდის ფაილი   მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების სტანდარტი B (სტანდარტი)