საბაზო საფეხურის განახლებული საათობრივი ბადის პროექტი

 

საბაზო საფეხურის სტანდარტებში გამოყენებული ტერმინოლოგია 

 •   ტერმინოლოგიური ლექსიკონი (20.12.2017)

 

სახელმწიფო ენები 

 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (სტანდარტი - 5.03.2018)
 • ვორდის ფაილი    ქართული ენა და ლიტერატურა (წლიური პროგრამა - 5.03.2018)
 • ვორდის ფაილი    ქართული, როგორც მეორე ენა (სტანდარტი - 20.12.2017)
 • ვორდის ფაილი    ქართული, როგორც მეორე ენა (წლიური პროგრამა - 20.12.2017)

 

მათემატიკა

 • ვორდის ფაილი    მათემატიკა (სტანდარტი - 12.03.2018)
 • ვორდის ფაილი    მათემატიკა (წლიური პროგრამა - 12.03.2018)

 

უცხოური ენები 

I უცხოური ენა

 • ვორდის ფაილი    ინგლისური ენა (სტანდარტი - 22.02.2018)
 • ვორდის ფაილი    ინგლისური ენა (წლიური პროგრამა  - 22.02.2018)

II უცხოური ენები 

 • ვორდის ფაილი    II უცხოური ენა (სტანდარტი - 22.02.2018) 
 • ვორდის ფაილი    ფრანგული ენა (წლიური პროგრამა  - 22.02.2018) 
 • ვორდის ფაილი    გერმანული ენა (წლიური პროგრამა  - 22.02.2018) 
 • ვორდის ფაილი    რუსული ენა (წლიური პროგრამა22.02.2018) 

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 • ვორდის ფაილი  ისტორია (სტანდარტი - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი  ისტორია (წლიური პროგრამა - 20.12.2017
 • ვორდის ფაილი  გეოგრაფია (სტანდარტი - 19.03.2018
 • ვორდის ფაილი  გეოგრაფია (წლიური პროგრამა - 19.03.2018
 • ვორდის ფაილი   მოქალაქეობა (სტანდარტი - 26.02.2018
 • ვორდის ფაილი   მოქალაქეობა (წლიური - 27.02.2018

 

ესთეტიკური აღზრდა 

 • ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (სტანდარტი - 26.02.2018)
 • ვორდის ფაილი  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (წლიური პროგრამა26.02.2018)
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (სტანდარტი - 22.02.2018)
 • ვორდის ფაილი   მუსიკა (წლიური პროგრამა - 22.02.2018)
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (სტანდარტი - 22.02.2018)
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (წლიური პროგრამა - 22.02.2018) 
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - მძლეოსნობა (22.02.2018
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - ფრენბურთი (22.02.2018
 • ვორდის ფაილი   ფიზიკური აღზრდა და სპორტის დანართი - კარატე (22.02.2018) 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 • ვორდის ფაილი     ფიზიკა (სტანდარტი - 13.03.2018)
 • ვორდის ფაილი     ფიზიკა  (წლიური პროგრამა - 13.03.2018)
 • ვორდის ფაილი     ბიოლოგია (სტანდარტი - 13.03.2018)
 • ვორდის ფაილი     ბიოლოგია  (წლიური პროგრამა - 13.03.2018)
 • ვორდის ფაილი     ქიმია  (სტანდარტი - 22.02.2018)
 • ვორდის ფაილი     ქიმია (წლიური პროგრამა - 22.02.2018)

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

 • ვორდის ფაილი     ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (სტანდარტი - 9.03.2018)
 • ვორდის ფაილი     ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (წლიური პროგრამა - 9.03.2018) 

 

ეროვნური უმცირესობების ენები 

 • ვორდის ფაილი   ეროვნული უმცირესობების მშობლიურო ენა (სტანდარტი - 5.13.2018) 
 • ვორდის ფაილი   მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების სტანდარტი A (სტანდარტი - 5.13.2018) 
 • ვორდის ფაილი   მცირერიცხოვანი ეთნიკური უმცირესობების სტანდარტი A (სტანდარტი - 5.13.2018)